Instytut Terapii Więzi

Uczymy bezpiecznych więzi

ze sobą samym, drugim człowiekiem i światem!

Edukujemy, szkolimy i pomagamy wszystkim, dla których relacje są kluczem do lepszego świata.

Już w maju rusza nowa platforma online ze szkoleniami Instytutu! Serdecznie zapraszamy!

Multimodalność instytutu

Oferujemy szkolenia, warsztaty, konsultacje, sesje terapeutyczne i badania słuchu.

Dla kogo?

Adresatami są wszyscy Ci, którzy pragną lepiej poznać siebie i znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów.

Jak towarzyszymy?

Łączymy różne nurty i metody. Podchodzimy holistycznie do każdego klienta.

Zadania Instytutu?

Uczymy życia w tu i teraz, w harmonii ze sobą, swoimi potrzebami i wartościami.

O nas

Instytut został założony jako odpowiedź na częste pytania naszych klientów, które można streścić w zdaniu: jak poradzić sobie z traumą, depresją, lękami, trudnymi relacjami i żyć w harmonii ze sobą, innymi i światem?

W swoich przedsięwzięciach stawiamy sobie za cel, aby dotrzeć do szerszej świadomości ludzi łącząc różne podejścia terapeutyczne i najnowsze dokonania nauki, m.in.:

  • procesy nieświadome
  • teorię przywiązania
  • teorię poliwagalną
  • wiedzę z zakresu psychologii osobowości, leczenia depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień i traum

Jako Instytut wypracowaliśmy nowatorskie podejście do zagadnienia traumy. Terapia Pierwotnego Doświadczenia Ⓒ to nasza propozycja skierowana do psychoterapeutów, lekarzy i osób, którzy chcą pomagać innym w radzeniu sobie z przeszłością i większą obecność w tu i teraz.

Czytaj więcej

Oferta